Falla Abú Masaifa 1993

Fallera Major

Maria Nieves Cayuela Vila

President

Rafael García Vila

Fallera Major Infantil

Jessica Lladosa Bosch

President Infantil

José Navarro Cuenca

Monument

LEMA:       Retrobem nostra cultura

ARTISTA:  Miguel Angel Gozalbes Moracho

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      5é Premi

Monument infantil

LEMA:        Il·lusió i regals

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS