Presentació pública del web d’ESFAXAT

Hui, 06 de gener de 2021, veu la llum un dels projectes més ambiciosos que duu endavant l’Associació d’Estudis Fallers de Xàtiva: el seu web documental.

Des de la seua creació, enllà per setembre de 2019, aquesta Associació està intentant crear un lloc de coneixement general, al voltant del món de les Falles de la nostra Ciutat.

Amb aquest objectiu, ens plantejàrem construir un web en què tinguera cabuda la major part possible d’informació vers la Festa Fallera xativina i, a més a més, que tot el seu contingut poguera estar a l’abast de qualsevol persona que volguera apropar-se a ella. 

Passat més d’un any, ara podem dir que aquest projecte comença a ser realitat.

Podem mostrar a tothom el treball que, a poc a poc, hem anat dedicant a la confecció d’aquest web que hui fem públic.

En el camí recorregut ens hem trobat amb gent generosa, amant de les Falles xativines, que amb la seua col·laboració ha ajudat a que aquest web tinga un contingut digne i extens.

No obstant això, el camí no acaba ací. Tan sols ens trobem en una meta intermèdia d’un camí molt llarg, que només podrem recórrer si comptem amb el necessari suport de les distintes comissions falleres que conformen la nostra realitat fallera.

Veritablement, aquesta font documental fallera serà el que totes les comissions vulguen: depenem d’elles per continuar endavant.

En aquest sentit, estem segurs que, entre tots, aconseguirem dotar al món faller xativí d’una ferramenta documental que ens ajude a comprendre millor el passat, el present i el futur de la nostra festa per excel·lència.

Darrere d’aquest projecte en vindran més. El camí tan sols acabarà quan deixem de caminar per ell.