Falla Vernissa-Blanc-Llibertat-Caputxins 1935

President

José Pelegero i Franco

Monument

LEMA:        Les arcaetes d’Alboy

ARTISTA:   José Castelló Morant (Pepico)