Falla Tetuan – Porta de Sant Francesc 1994

Fallera Major

Maria Carmen Alcayna i Navarro

President

Fernando Rosa i García

Fallera Major Infantil

Marina Martín i Llinares

President Infantil

Fernando Rosa i Alcayna

Monument

LEMA:       Qui més puga per a ell

ARTISTA:  Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Sinfonia nocturna

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS