Falla Tetuan – Porta de Sant Francesc 1989

Fallera Major

María Ángeles Llopis i Hernández

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

María Laura Soler i Guerrero

President Infantil

José Párraga i Llopis

Monument

LEMA:       Jocs espanyols

ARTISTA:  Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        El 19, Sant Josep

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS