Falla Tetuan – Porta de Sant Francesc 1956

President Infantil

Joaquin Vidal i Albert

Monument infantil

LEMA:        Coses de la plaseta

ARTISTA:    Ramón Morell Navarro

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS