Falla Selgas – Tovar 2001

Fallera Major

Mónica Lara Garrido

President

Rafael Albiñana i Sabater

Fallera Major Infantil

Paula Albiñana i Moral

President Infantil

Llorenç Martí i Mejías

Monument

LEMA:       De vacances

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        Qui compra

ARTISTA:   VACLIVE

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS