Falla Sant Jordi 2006

Fallera Major

Neus Monfort i Delegido

President

José Antonio Soler i Tribaldo

Fallera Major Infantil

Lorena Taengua i Agustí

President Infantil

David Taengua i Agustí

Monument

LEMA:       La fira i les falles

ARTISTA:  Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        El Quixot

ARTISTA:   Germans Bernat

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS