Falla Sant Jordi 1958

Fallera Major

Pilar Pons i Ventura

President

Fernando Segura i Coll

Monument

LEMA:       L’emigració

ARTISTA:  Antoni Grau Tomás

PREMI:      2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS