Falla Sant Feliu 2006

Fallera Major

Jessica Pavía i Fuster

President

Jose Maria Cortell i Lladosa

Fallera Major Infantil

Maria Camañez i Navarro

President Infantil

Miguel Ballester i Sancho

Monument

LEMA:       L’obra del castell

ARTISTA:  Juane Cortell Dasca

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Còmics

ARTISTA:   Juane Cortell Dasca

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS