Falla Sant Feliu 1982

Fallera Major

Sílvia Soler i Gozálbez

President

Joan Boluda i Rico

Fallera Major Infantil

Gema Guinart i Francés

President Infantil

Rafael Llópis i García

Monument

LEMA:       La guerra dels mons

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      6é Premi

Monument infantil

LEMA:        El so de l'harmonia

ARTISTA:    La Comissió

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS