Falla Portal de València 1945

President

José Ibánez i Martín

Monument

LEMA:       La correguda

ARTISTA:   Antoni Grau Tomás

BANDERINS ACONSEGUITS