Falla Portal de València 1944

President

Juan Francés i Tortosa

Monument

LEMA:        El cacherulo

ARTISTA:   E. Sanchis

BANDERINS ACONSEGUITS