Falla Passeig-Cardenal Serra 2022

Fallera Major

Sense Fallera Major

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Sense Fallera Major Infantil

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       Futurum est

ARTISTA:   Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      5é Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       La fada fava

ARTISTA:   Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Tercera

Monument infantil

LEMA:        De què tens por?

ARTISTA:   Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       5é Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Fallera asustada

ARTISTA:   Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Tercera

BANDERINS ACONSEGUITS