Falla Murta-Maravall 2016

Fallera Major

Alba Alborch i Descals

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Sense Fallera Major Infantil

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       Ma que xef

ARTISTA:  Palacio i Serra

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      1r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Ma que xef

ARTISTA:  Palacio i Serra

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Dolça melodia

ARTISTA:   Alfonso Almiñana Benavent

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       3r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Dolça melodia

ARTISTA:  Alfonso Almiñana Benavent

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS