Falla Murta-Maravall 1999

Fallera Major

Verònica Francés i Torres

President

Francesc Sanchis i Reyes

Fallera Major Infantil

Anabel Quiralte i Garcia

President Infantil

Jordi Sebastià i Angulo

Monument

LEMA:       Brutícia

ARTISTA:  Vicent Gomar Vidal

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        Jocs de xiquets

ARTISTA:   Vicent Gomar Vidal

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS