Falla Murta-Maravall 1996

Fallera Major

Laura Amorós i Salinas

President

José Antonio Roca i Gallart

Fallera Major Infantil

Helena Bellver i Serrano

President Infantil

José Ramón Arqués i Egea

Monument

LEMA:       El món ballarà al so dels xinos

ARTISTA:  Vicent Gomar Vidal

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Un món de fantasies

ARTISTA:   J. Gomar

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS