Falla Murta-Maravall 1992

Fallera Major

Desiré Roca i Sanchis

President

Alfredo Martínez i Micó

Fallera Major Infantil

Gemma Bataller i Martínez

President Infantil

Raul Benlliure i Serra

Monument

LEMA:       Pressupost

ARTISTA:  Enrique Burriel

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      5é Premi

Monument infantil

LEMA:        En falles tots feliços i contents

ARTISTA:   Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS