Falla Molina – Claret 2012

Fallera Major

Maria Jordà i Torregrosa

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Ana Gironés i Soriano

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       I tu què pintes?

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Rus pintor

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Un món de titelles

ARTISTA:   Bernardo Estela Parra

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       2n Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Bernardo Estela Parra

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS