Falla Molina – Claret 1986

Fallera Major

Mari Carmen Perucho i Roger

President

Juan Sala i Caballero

Fallera Major Infantil

Gemma Blesa i Carbó

President Infantil

Octavio Sala i Baldoví

Monument

LEMA:       Borracheres

ARTISTA:  Miguel Angel Gozalbes Moracho

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Teatre i cançons

ARTISTA:   Miguel Angel Gozalbes Moracho

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       6é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS