Falla Mercat 2006

Fallera Major

Laura Carbó i Gil

President

Rafael Taengua i Fasanar

Fallera Major Infantil

Tamara Carpintero i Alventosa

President Infantil

Aitor Carpintero i Castelló

Monument

LEMA:       La nit

ARTISTA:  Armengol i Cimas

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Amor baix la mar

ARTISTA:   Josep Almiñana Garcia

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS