Falla Joan Ramón Jiménez 2007

Fallera Major

Verónica Llopis i Viñes

President

Manuel Roca i Sanchis

Fallera Major Infantil

Eva Samit i Quiles

President Infantil

Carlos Gómez i Borredá

Monument

LEMA:       Després de 300 anys… la història continua

ARTISTA:  Jordi Fresquet

SECCIÓ:   

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Un altre món és possible

ARTISTA:   Juane Cortell Dasca

SECCIÓ:    

PREMI:       16é Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS