Falla Joan Ramón Jiménez 1998

Fallera Major

Iolanda Pérez i Ferri

President

Enrique Cerdà i Martínez

Fallera Major Infantil

Arantxa Correas i Ventura

President Infantil

David Pérez i Ferri

Monument

LEMA:       Aigua bruta

ARTISTA:  Bernat Román Guirau

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Cinema infantil

ARTISTA:   Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS