Falla Joan Ramón Jiménez 1975

Fallera Major

Maria Vicenta Gómez i Pla

President

José Sánchez i Garcia

Monument

LEMA:       Despertar

ARTISTA:  Manolo Blanco Sancho

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS