Falla Espanyoleto 2014

Fallera Major

Andrea Torres Martínez

President

Pepe Perales Vila

Fallera Major Infantil

Carla Escribano Sinisterra

President Infantil

Enrique Diego Soler

Monument

LEMA:       A la conquesta!

ARTISTA:  Venancio Cimas Ribera

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Venancio Cimas Ribera

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Atenció! Senyals!

ARTISTA:   Maribel Beltran Llorens

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       1r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Quantes senyals!

ARTISTA:  Maribel Beltran Llorens

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      1r Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS