Falla Espanyoleto 2001

Fallera Major

Sonia Lomas Munera

President

Miguel Diego Ventura

Fallera Major Infantil

Beatriz Perales Vidal

President Infantil

Ignacio Perales De Diego

Monument

LEMA:       Encantament

ARTISTA:  Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        La nit de terror

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS