Falla Espanyoleto 1979

Fallera Major

Lola Fabra i Peris

President

Vicente Burguet i Montes

Fallera Major Infantil

Isabel María Aguado i Martínez

President Infantil

José David i Catalá

Monument

LEMA:       Pactes

ARTISTA:  Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        Contes de TV

ARTISTA:   Paco Roca Chorques

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS