Falla Espanyoleto 1967

Fallera Major

Maria Isabel Tormo i Esparza

President

Josep Ribelles i Álvarez

Monument

LEMA:       El peix gran es menja al menut

ARTISTA:  Angel Azpeitia

SECCIÓ:    

PREMI:      5é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS