Falla del Raval 2016

Fallera Major

Alba Aldabero i Ferrando

President

Javier Santamargarita i Pino

Fallera Major Infantil

Ana Montaner i Soler

President Infantil

Fran Segrelles i Quesada

Monument

LEMA:       La nova generació de socarraets

ARTISTA:  Paco Roca Chorques

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Paco Roca Chorques

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        El jardí d'Anna

ARTISTA:   Xavi Ureña Rodenes

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       3r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Flors a l'Ofrena

ARTISTA:  Xavi Ureña Rodenes

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS