Falla Cid – Plaça Trinitat 2018

Fallera Major

Sense fallera major

President

Francisco Sisternes i Morales

Fallera Major Infantil

Sense fallera major infantil

President Infantil

Sense president infantil

Monument

LEMA:       Oficis

ARTISTA:  José Ramón Espuig Escrivà

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:        

ARTISTA:   José Ramón Espuig Escrivà

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       

Monument infantil

LEMA:        A la cerca de l'au perduda

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       2n Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:        Jugant a baló

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       3r Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS