Falla Cid – Plaça Trinitat 2012

Fallera Major

Beatriz Soro i Ferri

President

Roberto Soro i Piera

Fallera Major Infantil

Alba Enguix i Llópis

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       Passar pel forat

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      Accèssit

Ninot d'Exposició

LEMA:       Passar pel forat

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Excursió pel camp

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       3r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Casa 

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS