Falla Cid – Plaça Trinitat 1998

Fallera Major

Zoa Martínez i Estornell

President

Ricardo Marí i Guerrero

Fallera Major Infantil

Casandra Estors i Mañas

President Infantil

Pablo Guerrero i Castells

Monument

LEMA:       Reformes Cid

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        La màgia de la risa

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS