Falla Abú Masaifa 1994

Fallera Major

Xelo Cayuela Vila

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Marta Benavent Climent

President Infantil

Camilo García Pérez

Monument

LEMA:       Salvem la nostra terra

ARTISTA:  Miguel Angel Gozalbes Moracho

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      5é Premi

Monument infantil

LEMA:        Cinematografia per a tots

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Primer

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS