Monument infantil Falla Tetuan – Porta de Sant Francesc 2023

Detalls

Explicació del monument

Els vikings visiten la terreta

Tenim un vaixell viking que ve a conquistar la nos- tra terreta, volen agarrar les nostres costums i de- cideixen vestirse de fallers per sentir-se adaptats a nosaltres.

Es una composició molt simpática ja que van tots els ninots dins d ́un vaixell que es la base i a partir de ahí contemplareu diverses escenes de com els vikings se introdueixen entre nosaltres, inclus el rei viking sem- bla que s ́ha enamorat, esperem que vos agrade.