Monument Falla Corts Valencianes 2023

Detalls

Explicació del monument

Hip! Hip! Birraaa!!!!

Fa un brindis potent,

amb el imponent sol,

amb cervesa fresca,

inclús sense alcohol.

 

Com si fora Alemanya,

en el “October fest”,

en falles apateix birreta,

que fa camaradería,

amb alguna picaeta.

 

Dalt del caixó de cervesa,

trobem el remat faller, que

ens diu que vore la falla, amb

cervesa es un plaer.

 

El major plaer de beure,

es la quantitat controlar,

aixi gaudiràs dels amics,

i podras en ells be estar.

 

Si controles en la festa,

i el que fa falta beus,

segur que viuràs millor, i donaràs

gracies als deus.

 

En Valência es fonamental,

el moment del esmorçar,

per tal d'afrontar el dia,

i poder-lo millor passar.

 

Quan els alemanys s'enteren,

que esmorçar es un plaer,

voreu com s'apunten, i un

atra cosa no voldràn fer.

El treballador espera el moment,

d'anar a esmorçar content,

reunint-se amb els companys,

donant un relax al cansament.

 

Pot ser que al vore-lo vestit,

amb un “mono” ben ajustat,

es pense que te “mono”,

per la cervesa i el plat.

 

Pot ser que neve, que trone,

que algo ens vullga asustar,

però ací ningú perdona,

el sagrat moment del esmorçar.

 

Acompanyats per la cervesa,

tenim productes semblants,

la “salchicha” per la llonganissa,

ja siga en plats ò en entrepans.

 

Allà li diuen “Bretzel”,

a eixa rosquilleta torta,

i ací tenim la pataqueta,

que menja la gent de l'horta.

 

Ens du el servici cervecer,

esta xica tan carregada,

però ja voràs com en no res,

la farem vindre un atra vegada.