Impacte econòmic de les falles en Xàtiva

Les falles són a Xàtiva des de fa més de 150 anys, i la repercussió de la festa fallera es veu pertot arreu quan arriba la setmana fallera, amb gent vestida amb la indumentària tradicional, soroll, música, olor a pólvora, monuments al carrer, etc… El que no es veu es tota la feina que, desinteressadament i sense cap ànim de lucre, es fa al llarg de tot l’any i que té com a colofó l’esmentada setmana de falles.

A més de la vessant social i cultural de la festa, les falles repercutixen tan directa com indirectament en l’economia de la nostra ciutat. 

Quants diners mou el col.lectiu faller? De quina manera, econòmicament parlant, ho notaria la ciutat si no existiren les falles? Ens hem fet aquesta reflexió, raó pero la qual hem buscat informació, no trobant-ne enlloc.

Per aquest motiu, ja que no hi han dades al respecte, hem considerat que seria interessant, tant per al col.lectiu faller com per a la societat xativina, fer el primer estudi de l’impacte econòmic de les falles a Xàtiva.

Volem fer constar que les dades que a continuació es mostren estan basades en consultes fetes tant a comissions falleres com a la Junta Local Fallera, a fallers, falleres i a diverses fonts que ens poden aportar informació al respecte per tal d’obtindre uns resultats que siguen el més aproximat possible a la realitat.

Aquesta es la introducció de l’article que us presentem i que compartim, on explica perfectament el que ens conta.

Article publicat en el llibret de falla de la comissió Falla Espanyoleto de 2017.

Ací teniu l’enllaç per a que li pugau pegar una miradeta.