Falla Verge del Carme 2016

Fallera Major

Arantxa Correas i Ventura

Presidenta

Luisa Sanz i Garcia

Fallera Major Infantil

Maria Beltran i Pérez

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       La mar salada

ARTISTA:  Alfonso Almiñana Benavent

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      6é Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Alfonso Almiñana Benavent

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Què vull ser de major?

ARTISTA:   Vicent Gomar Vidal

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       3r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Què vull ser de major

ARTISTA:  Vicent Gomar Vidal

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS