Falla Verge del Carme 1992

Fallera Major

Estrella Agustí i Giménez

President

José L. Díaz i Villaescusa

Fallera Major Infantil

Cristina Correa i Ventura

President Infantil

Vicent Borredá i Alventosa

Monument

LEMA:       Promeses politíques

ARTISTA:  Nino 91

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      6é Premi

Monument infantil

LEMA:        Xàtiva, festa i falla

ARTISTA:   Güili

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       5é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS