Falla Verge del Carme 1988

Fallera Major

Paquita Correas i Díaz

President

José Luis Díaz i Villaescusa

Fallera Major Infantil

Arancha Pérez i Busto

President Infantil

Jorge Romero i Morata

Monument

LEMA:       Abre de la vida i cuerno de l'abundansia

ARTISTA:  Paco Company i Lluís Terol

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Les nostres coses

ARTISTA:   Paco Company i Lluís Terol

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       5é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS