Falla Verge del Carme 1983

Fallera Major

Isabel Borreguero i Francés

President

Antonio García i Sánchis

Fallera Major Infantil

Desiré Sánchis i Rubio

President Infantil

Daniel Jiménez i Rugarcía

Monument

LEMA:       Farols

ARTISTA:   Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Comença la funció

ARTISTA:   Ramón Olivares

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       6é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS