Falla Verge del Carme 1976

Fallera Major

Inmaculada García i Badía

President

Juan Martínez i Signes

Fallera Major Infantil

Mari Carmen Sánchis i Montaner

President Infantil

Antonio Javier Ruiz i Conca

Monument

LEMA:       Progrés que no és progrés

ARTISTA:   Eduardo Guillem

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Han anat per llana i han eixit trasquilats

ARTISTA:    Eduardo Guillem

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS