Falla Tetuan – Porta de Sant Francesc 1992

Fallera Major

Lali García i García

President

José Párraga i Ferrandiz

Fallera Major Infantil

Elena María Párraga i Ramos

President Infantil

José Fidel Párraga i Llopis

Monument

LEMA:       Contaminació

ARTISTA:  Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Pallasades

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS