Falla Tetuan – Porta de Sant Francesc 1977

Fallera Major

Estrella Ferrer i Santosjuanes

President

Joaquin Esplugues i Pastor

Fallera Major Infantil

Maria Mercedes Herrero i Montagud

President Infantil

Miguel Ángel Pérez i Camús

Monument

LEMA:       Turisme i contaminació

ARTISTA:   Bernardo Javier Íñigo

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Somni d'angelets

ARTISTA:    Paco Roca Chorques

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS