Falla Tetuan – Porta de Sant Francesc 1955

Fallera Major

Maruja Miras i Barberá

President

Alfredo Mompó i Climent

Fallera Major Infantil

Elena Aragonés i Vázquez

President Infantil

Joaquin Vidal i Albert

Monument

LEMA:       El trust de los tenorios

ARTISTA:   José Camarasa Gosalbez

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Chocs infantils en les diferents estacions del any

ARTISTA:    Ramón Morell Navarro

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS