Falla Tetuan–Porta de Sant Francesc 1945

Fallera Major

Rosita Rus i Plá

President

José Ferre i Colomer

Monument

LEMA:       Una bunyolà en l´horta

ARTISTA:   José Castelló Morant (Pepico)

BANDERINS ACONSEGUITS