Falla Selgas – Tovar 2013

Fallera Major

Marta Aldabero i Ferrando

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Pilar Peinado i Miralles

President Infantil

Pascual Richart i Lara

Monument

LEMA:       Desitja

ARTISTA:  Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      Accèssit

Ninot d'Exposició

LEMA:       Ninot de neu

ARTISTA:  Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:    Tercera

Monument infantil

LEMA:        Hi ha un amic en mi

ARTISTA:   Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       Accèssit

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Comença la funció 

ARTISTA:  Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS