Falla Selgas – Tovar 2000

Fallera Major

Maria Teresa Tolosa i Ferri

President

Rafael Albiñana i Sabater

Fallera Major Infantil

Anna Uribe i Pla

President Infantil

Aleixandre Monzó i Postigo

Monument

LEMA:       Comença la sessió

ARTISTA:  Antonio Gil Tornero

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        A la granja

ARTISTA:   VA.CLI.VE.

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       1r Premi (Millor monument infantil de Xàtiva)

BANDERINS ACONSEGUITS