Falla Selgas – Tovar 1996

Fallera Major

Elsa Tormo i Barberá

President

Rafael Albiñana i Sabater

Fallera Major Infantil

Estefanía Lagardera i Ventura

President Infantil

Josep Ramón Llorens i Belda

Monument

LEMA:       Tal com som…

ARTISTA:  Miguel Angel Gozalbes Moracho

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        El fons del mar

ARTISTA:   VA.CLI.VE.

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       6é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS