Falla Selgas 2023

Fallera Major

Cintia Sanchis i Torres

President

Enrique Mora i Tortosa

Fallera Major Infantil

Gina Pastor i González

Monument

LEMA:       Esqueix

ARTISTA:  Victor Navarro Granero

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      3r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Esqueix

ARTISTA:  Victor Navarro Granero

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        18

ARTISTA:   Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       5é Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:        Las grupas de Sorolla

ARTISTA:   Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       1r Premi

LLIBRETS DE FALLA

BANDERINS ACONSEGUITS