Falla Sant Jordi 2020

Fallera Major

Amparo Villa i Morales

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Aitana Pelegero i Pérez

President Infantil

Jesús Signes i Monfort

Monument

LEMA:       Que què volem? Volem batalla

ARTISTA:  Juane Cortell Dasca

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      

Ninot d'Exposició

LEMA:       Jaque al rei

ARTISTA:  Juane Cortell Dasca

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        Degustarem paella

ARTISTA:   Vicente Francisco Lorenzo

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Els socarrats amb Eugeni

ARTISTA:  Vicente Francisco Lorenzo

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      5é Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS